Vzestup civilizace

Vzestup civilizace (The Ascent of Civilisation)

2016 Německo

55 min

Vydáte se na cestu k samému počátku našeho moderního světa. Tři nové díly vám představí starodávné národy, které díky svým kulturním a vědeckým úspěchům stály u vzniku moderní společnosti. Zanechaly nám dědictví, které navždy změnilo svět: od eklektických germánských kmenů, které vzdorovaly mocným Římanům, po mořeplavecké Kartagince, kteří vybudovali první světovou obchodní síť, až po průkopnické Araby a jejich pokroky v oblasti moderní vědy. Uvidíte předky, kteří ovlivnili náš moderní život.

Uvidíte 23.9.2017 na Viasat History

Uvidíte 27.9.2017 na Viasat History

Uvidíte 28.9.2017 na Viasat History

Uvidíte 30.9.2017 na Viasat History