Únik před Hitlerem

Únik před Hitlerem (Escaping Hitler)

Pokud jste se za 2. světové války vyskytovali na okupovaném území, pak jediné, o co šlo, bylo přežití. Buď se vám podařilo uprchnout, nebo jste se stali zajatci či jste byli bez průtahů popraveni. Váš život závisel na štěstí, místních obyvatelích a „Stezkách svobody“. Po celé Evropě se hnutí odporu podařilo vybudovat takovéto únikové stezky, které umožňovaly spojeneckým vojákům dostat se do bezpečí. Pomocníci v okolí takovýchto stezek riskovali vlastní život, aby zachovali jejich funkčnost a převedli spojence zrádnými horskými pásmy v obtížných podmínkách a v noci, čímž jim umožnili návrat zpět do Anglie a opětné zapojení se do boje. Monty Halls nám představí tyto neuvěřitelné a málo známé příběhy o Stezkách svobody, když po nich po 75 letech vyrazí, aby oslavil muže a ženy, kteří je vytvořili. Monty má silné osobní pouto s těmito Stezkami svobody, a může se s námi proto podělit o tyto důležité a dojemné příběhy. Jeho prastrýc byl totiž za 2. světové války pilotem letounu Mosquito, kterého sestřelili v severní Africe. Přežil právě díky těmto stezkám. Monty strávil podstatnou část svého života u námořnictva. Některé z uvedených příběhů o útěku mají původ právě v těchto elitních přepadových jednotkách.

Uvidíte 22.10.2018 na Viasat History

Uvidíte 29.10.2018 na Viasat History