V případě rozšíření programové nabídky postačí, když zařízení uvedete do režimu Stand-By (na Vašem set-top-boxu bude svítit červená dioda) a cca po 10 minutách se programová nabídka automaticky zaktualizuje (můžou Vám problikávat diody) a Vy budete moci dále sledovat kompletní nabídku kanálů. Stejný postup proveďte v případě, že nemůžete najít nějaký kanál v seznamu kanálů.
Pokud se Vám nepovede dohledat kanály výše uvedeným postupem, můžete provést tovární nastavení set-top-boxu. Dojde ovšem k vymazání všech uživatelských nastavení. V případě, že set-top-box nebude vykazovat signál, neprovádějte tovární nastavení.

Vyberte model Vašeho zařízení:
(Obrázek zařízení se Vám zobrazí po rozkliknutí položky):

 1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko MENU
 2. Pomocí směrových šipek najeďte na – NASTAVENÍ
 3. Vyberte možnost – NASTAVENÍ SYSTÉMU a potvrďte tlačítkem OK
 4. Zadejte heslo (výchozí heslo 0000) => pomocí směrových šipek najeďte na – TOVÁRNÍ NASTAVENÍ a potvrďte tlačítkem OK
 5. Znovu stiskněte OK
 6. Stiskněte tlačítko OK, pro potvrzení hlášky „Všechny kanály a nastavení budou vymazány!
 7. Set-top-box se cca na 15 – 20 vteřin vypne a po načtení softwaru se objeví SNADNÁ INSTALACE.
 8. VÝBĚR JAZYKA – vyberete ČESKY => OK
 9. ZEMĚ – vyberete Českou Republiku => OK
 10. ZNAČKA – vyberete DIGI CZECH REPUBLIC => OK
 11. STAV SIGNÁLU – vyberte Spustit vyhlednávaní => OK . Pokročilé nastavení: Když požadujete podporu DiSEqC, vyberte verzi DiSEqC.
 12. HLEDÁNÍ  – Pokud máte zájem o příjem jiných než předplacených kanálů, stiskněte OK.
 13. Jakmile bude vyhledávání u konce, zeptá se vás set-top box, jestli „Chcete změny uložit “ => ULOŽENÍ = OK a ZRUŠENÍ = EXIT => pokud zvolíte ANO, zobrazí se informace, že uložení proběhlo „ÚSPĚŠNĚ“ a tím je snadná instalace dokončena.
 1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko MENU
 2. Pomocí směrových šipek najeďte na – NASTAVENÍ
 3. Vyberte možnost – NASTAVENÍ SYSTÉMU a potvrďte tlačítkem OK
 4. Zadejte heslo (výchozí heslo 0000) => pomocí směrových šipek najeďte na – TOVÁRNÍ NASTAVENÍ a potvrďte tlačítkem OK
 5. Znovu stiskněte OK
 6. Stiskněte tlačítko OK, pro potvrzení hlášky „Všechny kanály a nastavení budou vymazány!
 7. Pokud potvrdíte ANO, tak se box cca na 10 vteřin vypne a po načtení softwaru se zobrazí SNADNÁ INSTALACE.
 8. VÝBĚR JAZYKA – vyberete ČESKY => OK
 9. ZEMĚ – vyberete seznam kanálů pro Českou Republiku => OK
 10. TV – vyberete poměr stran 4:3 TV  nebo 16:9 TV (zvolte)
 11. TYP OBRAZOVKY – můžete si vybrat z AUTO (zvolte); PILLARBOX; PAN and SCAN
 12. ROZLIŠENÍ1080i (zvolte); 720p; 576p
 13. HLEDÁNÍ – pro spuštění vyhledávání kanálu, musíte stisknout tlačítko OK => jakmile bude vyhledávání u konce, zeptá se vás, jestli „Chcete změny uložit “ => ULOŽENÍ = OK a ZRUŠENÍ = EXIT => pokud zvolíte ANO, zobrazí se informace, že uložení proběhlo „ÚSPĚŠNĚ“ a tím je snadná instalace dokončena.
 1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko MENU
 2. Pomocí směrových šipek najeďte na – INSTALACE a potvrďte tlačítkem OK
 3. Zadejte heslo (výchozí heslo 0000)
 4. Pomocí směrových šipek najeďte na – NEUPRAVENÉ NASTAVENÍ a potvrďte tlačítkem OK
 5. Zvolte možnost ANO a potvrďte tlačítkem OK
 6. Zadejte heslo (výchozí heslo 0000)
 7. Přístroj se za několik vteřin vypne a opět zapne – začne se nahrávat software
 8. Pomocí směrových šipek vyberte jazyk – ČESKY a potvrďte tlačítkem OK
 9. V nastavení STÁT vyberte pomocí směrových šipek ČESKÁ REPUBLIKA a potvrďte tlačítkem OK
 10. V NASTAVENÍ ANTÉNY nechte výchozí nastavení
 11. Pomocí směrových šipek najeďte na – DALŠÍ a potvrďte tlačítkem OK
 12. Probíhá automatické vyhledávání kanálů => uložte kanály stisknutím tlačítka OK – ULOŽIT
 13. V NASTAVENÍ ČASU nechte výchozí nastavení – AUTO a pomocí směrových šipek vyberte – DALŠÍ a potvrďte tlačítkem OK
 14. Potvrďte tlačítkem OK – UKONČIT
 1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko MENU
 2. Pomocí směrových šipek najeďte na – INSTALACE (obrázek satelitu) a potvrďte tlačítkem OK
 3. Pomocí směrových šipek najeďte na – NASTAVENÍ Z VÝROBY (obrázek dvě šipky) a potvrďte tlačítkem OK
 4. Potvrďte „Chcete resetovat všechna data“ stisknutím tlačítka OK
 5. Set-top box se vypne a sám zapne => pomocí směrových šipek najeďte na – ČESKY (česká vlajka) a potvrďte tlačítkem OK
 6. V Select Channel List zvolte pomocí směrových šipek – ČESKY (česká vlajka) a potvrďte tlačítkem OK
 7. Pro spuštění vyhledávání kanálů stiskněte tlačítko OK
 8. Po dokončení vyhledávání (zobrazí se informace, kdy proběhlo naposled vyhledávání, počet TV kanálů a rádií) stiskněte EXIT
 1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko MENUhhss7160
 2. Pomocí směrových šipek najeďte na – INŠTALÁCIA a potvrďte tlačítkem OK
 3. Pomocí směrových šipek najeďte na – TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE a potvrďte tlačítkem OK
 4. Potvrďte „Chcete resetovat všetky dáta“ stisknutím tlačítka OK
 5. Pomocí směrových šipek najeďte na – SLOVENSKY a potvrďte tlačítkem OK
 6. V Select Channel List zvolte pomocí směrových šipek – ČESKÁ a potvrďte tlačítkem OK
 7. Pro spuštění vyhledávání kanálů stiskněte tlačítko OK
 8. Po dokončení vyhledávání (zobrazí se informace, kdy proběhlo naposled vyhledávání, počet TV kanálů a rádií) stiskněte EXIT