Návrat do divoké přírody

Návrat do divoké přírody (Rewilding)

60 min

Nedávné vydání známého časopisu Science překvapilo hodně lidí. Populace divoké zvěře v celé Evropě narůstá. Důvodů je hned několik: Evropské zákony na ochranu životního prostředí, rostoucí urbanizace tohoto kontinentu (což zvěři vrací potřebný prostor) a ten nedůležitější důvod, stále úspěšnější uvádění zvířat zpět do přírody po celé Evropě. Pořad se soustředí na tyto nově vytvořené divočiny v srdci Evropy, v Německu, kam vědci znovu zavedli vyhynulé druhy do jejich přirozeného prostředí a umožnili tak vznik často přehlížených klenotů v divočině Bavorska, středního i severního Německa.