1. světová válka v číslech

1. světová válka v číslech (WWI In Numbers)

60 min

První světová válka se od všech předchozích válek nesmírně lišila. K boji po celém světě, od zákopů západní fronty po Střední Východ a Afriku, bylo mobilizováno 70 000 000 mužů. Představu nám pomůže udělat skutečnost, že Británie měla v roce 1914 celkem 50 milionů obyvatel. V žádné jiné válce nebylo vypáleno více kulek, shozeno více bomb, zabito více lidí, vypůjčeno a utraceno více peněz. Šlo o válku v číslech, v počtu mužů, munice a jídla. Převaha představovala rozdíl mezi vítězstvím a porážkou a vůbec poprvé v naší historii bylo vše dopodrobna zaznamenáno. V prvních čtyřech týdnech narukovalo do války 762 000 Britů, z Ameriky do Evropy bylo přemístěno 980 000 válečných koní, pilot v 1. světové válce přežil pouze 15 letových hodin, kulky vypálené za jediný den boje v roce 1918 přišly na 3 800 000 liber, což je 237 500 000 liber v přepočtu na dnešní peníze. Seriál nám pomocí těchto a dalších čísel představí novou historii 1. světové války. Pouze prostřednictvím těchto čísel a dalších statistik můžeme skutečně pochopit válku, která měla ukončit všechny ostatní konflikty.

Uvidíte 19.6.2018 na Viasat History

Uvidíte 20.6.2018 na Viasat History

Uvidíte 21.6.2018 na Viasat History

Uvidíte 25.6.2018 na Viasat History

Uvidíte 26.6.2018 na Viasat History