Ne, zařízení odkupovat nemusíte. SD zařízení Vám poskytneme do užívání zcela zdarma, u HD zařízení se Vám nabízejí možnosti odkupu, či pronájmu, přičemž cena pronájmu je závislá na zvoleném programovém balíku. Více informací naleznete v Ceníku (odkaz na Ceník)