Pro vyhledání nově přidaných kanálů stačí vypnout STB do režimu Stand by (na STB bude svítit červená kontrolka), a to nejméně na 5 minut a poté znovu zapnout. Nový kanál se v seznamu objeví automaticky. Po zapnutí STB se na obrazovce objeví hláška: „Vyhledány nové kanály“. Potvrďte tlačítkem OK. Nový kanál se zařadí do seznamu programů.