Smlouvu je možné ukončit písemně, s číslem smlouvy a vlastnoručním podpisem klienta na korespondeční adrese společnosti DCZ, případně e-mailem opatřeným registrovaným elektronickým podpisem klienta.