Jestliže jste svůj požadavek nezadal přímo do smlouvy, je nutné vyplnit formulář na změnu způsobu úhrady – viz Dokumenty – a s vlastnoručním podpisem jej zaslat na korespondeční adresu DCZ. Pokud není SIPO vedeno na klienta, je třeba, aby žádost obsahovala i jméno a podpis člověka, na kterého je SIPO předepisováno.