Společnost DIGI Czech Republic, s.r.o. začala od 23. 9. 2015 vystavovat za své služby nové faktury. Od 1. října 2015 vešel v platnost nový ceník, proto se fakturovaná částka liší od částky z předcházejícího období. Vysvětlivky k jednotlivým položkám nové faktury naleznete níže.

kontakt-home-04TIP PRO VÁS
Elektronickou fakturu posíláme ZDARMA, za tištěnou fakturu zaplatíte částku 25 Kč. Pro zasílání bezplatných elektronických faktur stačí, když se zaregistrujete na:
cz.digi.tv/mojekontakty

Vysvětlivky k položkám nové faktury 

1. V této části naleznete základní informace potřebné pro platbu za služby DIGI TV. Pro identifikaci zákazníka slouží Variabilní symbol. Prosím, dbejte zejména na dodržení Datumu splatnosti. Rádi bychom Vás také upozornili na změnu Bankovního spojení – pokud máte nastaven trvalý bankovní příkaz, nezapomeňte si jej změnit dle nových údajů.

2. Rozpis jednotlivých položek za daný měsíc naleznete v této části Rozpis vyúčtování za zúčtovací období. Služby DIGI TV účtujeme dopředu, nebuďte proto překvapení, že je zde uveen  následující měsíc.

3. Cena platby za aktuální zúčtovací období. Není to však cena konečná, tu naleznete v položce Celkem k úhradě (Kč).

4. Pokud máte Nedoplatek / Přeplatek z minulého období, jeho výši naleznete zde. Pod těmito položkami naleznete také položku Celkem k úhradě (Kč). Tato částka musí být uhrazena do výše uvedeného Data splatnosti. V případě, že u vás evidujeme přeplatek, bude Vám tento převeden do dalšího období a Vaše následující faktura vám bude o tento přeplatek snížena. Výši přeplatku naleznete v položce Převod přeplatku do dalšího období (Kč).

Vysvětlivky k rozpisu vyúčtování

1. Částka za Základní balíček a doplňkový balíček, který jste si objednali. Platíte dopředu, tzn. že na aktuální faktuře platíte poplatek za službu na následující měsíc.

2. Aktuální slevy, na které máte v daném měsíci nárok. 

Faktura-polozky-033a. V této položce Vám doúčtováváme částku za doplňkový balíček (např. Extra, MAXI) za měsíc, ve kterém proběhla aktivace /migrace na Novou DIGI, včetně měsíce, ve kterém jste dostali fakturu.
Příklad 1: Na Novou DIGI jste přešli 25. října. V prosincové faktuře, kterou jste obdrželi v listopadu, Vám naúčtujeme poměrnou částku za 5 dní v minulém měsíci (říjnu) a plnou částku za celý listopad. Poplatek na prosinec je pak uveden v položce č. 1;
Pro jednoduchost počítáme, že každý měsíc má 30 dní, proto za říjen dopočítáváme 5 dní.
Příklad 2: Na Novou DIGI jste přešli 5. listopadu. V prosincové  faktuře, kterou jste obdrželi v listopadu, Vám doúčtujeme částku za 25 dní v listopadu. Poplatek na prosinec je pak uveden v položce č. 1.

Faktura-polozky-033b. V této položce Vám doúčtováváme částku za pronájem zařízení (STB/CAM) za měsíc, ve kterém proběhla aktivace /migrace na Novou DIGI, včetně měsíce, ve kterém jste dostali fakturu.
Příklad 1: Na Novou DIGI jste přešli 25. října. V  prosincové faktuře, kterou jste obdrželi v listopadu,  Vám naúčtujeme poměrnou částku za 5 dní v minulém měsíci a plnou částku za celý listopad. Poplatek na prosinec je pak uveden v položce č. 1; Pro jednoduchost počítáme, že každý měsíc má 30 dní, proto za říjen dopočítáváme 5 dní.
P
říklad 2: Na Novou DIGI jste přešli 5. listopadu. V  prosincové faktuře, kterou jste obdrželi v listopadu, Vám doúčtujeme částku za 25 dní v listopadu. Poplatek na prosinec je pak uveden v položce č. 1.


Faktura-polozky-044.
Částka za pronájem zařízení – STB, CAM. Za pronájem, stejně jako za programové balíčky platíte dopředu, tzn. že na aktuální faktuře platíte poplatek za pronájem na následující měsíc. Pokud máte aktivovaný některý doplňkový nebo Maxi balíček, máte pronájem jednoho zařízení zdarma.

Faktura-polozky-055. Poplatek za migraci je poplatek, který platíte při přechodu ze staré DIGI na Novou DIGI. Položky, které poplatek obsahuje a bližší popis najdete v ceníku služeb v sekci Dokumenty.

Faktura-polozky-066. Materiál, který náš technik použil při instalaci Nové DIGI na místě poskytování služby a který jste svým podpisem schválili na „Formuláři o provedení“. Formulář jste podepisovali současně se Dodatkem. Ceny materiálu najdete v ceníku služeb v sekci Dokumenty.

Faktura-polozky-077. Cena práce technika nad časový rozsah – V migračním poplatku je zahrnuta práce technika ve standardním rozsahu 90 minut. Za každých dalších započatých 15 minut práce technika účtujeme částku dle platného ceníku, který naleznete v sekci Dokumenty.

8. Další položky, se kterými se můžete setkat na faktuře za služby DIGI TV:
– Poplatek za zaslání papírové faktury – elektronickou fakturu posíláme ZDARMA. Za tištěnou fakturu zaslanou poštou zaplatíte částku 25 Kč. Pro zasílání bezplatných elektronických faktur stačí, když se zaregistrujete na: cz.digi.tv/mojekontakty .
– Poplatek za upomínku – V případě, že jste neuhradili včas a v termínu splatnosti fakturu za služby DIGI TV, zašleme Vám upomínku. Upomínka je zpoplatněná dle ceníku, který najdete v sekci Dokumenty.

Faktura-polozky-089. Celkem k úhradě – Právě tato částka musí být uhrazena do termínu uvedeného na faktuře jako Datum splatnosti.
Platby přijaté po 10.11.2015 nejsou do této faktury promítnuty, budou zohledněny v následující faktuře. – Z administrativních důvodů faktury za služby DIGI TV uzavíráme v našich účetních systémech vždy V den , který je uvedený na faktuře. Proto všechny platby, které přijmeme později, můžeme zohlednit až v následující faktuře. V případě, že se tak v následujícím měsíci nestane, kontaktujte naše zákaznické centrum prostřednictvím emailové adresy nebo telefonicky.