Vážení klienti, 

v posledních dnech dostáváme více dotazů na vysílání stanic Digisport 3Digisport 4 na DIGI TV s tím, že na vašich televizorech  uvedené stanice nejsou aktivní. Tento stav může mít několik příčin:

1. Uvedené stanice jsou na Nové DIGI TV dostupné výhradně v době přenosů španělské La Ligy. V jiném čase je na obrazovce uvedeno hlášení o neaktivitě stanice a v takovém případě se nejedná o výpadek, či závadu

2. Smlouva je nadále vedena v režimu staré DIGI, na které nejsou kanály dostupné. Ke sledování Digi Sport 3, 4 je nutné mít aktivovánu Novou DIGI TV a  balíček Sport

3. Smlouva je  v režimu  Nové DIGI TV, ale objednán je pouze základní balíček, balíček Extra, či HBO. Kanály Digisport 3 a 4 naleznete výlučně v balíčku Sport, a samozřejmě Maxi, který však musí být aktivován po 1. 3. 2016 (v balíčku Maxi objednaném do 29. 2. 2016 nejsou uvedené stanice zahrnuty)

4. Smlouva byla převáděna na Novou DIGI TV mezi 1. 3. 2016 a 7. 3. 2016. V tomto případě jsme balíček Sport aktivovali až po doručení originálu Dodatku ke smlouvě, jímž byl uvedený balíček závazně objednán. V reakci na Vaše požadavky jsme změnili postup a budeme objednané balíčky aktivovat neprodleně po uzavření příslušné smlouvy či dodatku ke smlouvě. To znamená, že i smlouvy uzavřené v tomto období budou mít kanály aktivní už od dnešního dne. Zároveň samozřejmě nenárokujeme žádnou platbu za tento balíček v době před skutečnou aktivací balíčku.

Pokud přesto nebudete mít v době přenosů španělské La Ligy kanály Digisport 3 a 4 aktivní, máte smlouvu převedenou na Novou DIGI TV a využíváte balíček Sport, nebo Maxi aktivovaný po 1. 3 . 2016, informujte nás prosím prostřednictvím soukromé zprávy s číslem Vaší smlouvy.

Za případné nepříjemnosti či nejasnosti se omlouváme a pevně věříme, že pro vzniklou situaci naleznete pochopení.