Sazebnik-cen-za-sluzby-DIGI-Czech-Republic-s.r.o.-od-7.10.2015